Verhuur waterstofzuiger

Wij verhuren een  vijverstofzuiger om al het vuil en slib krachtig uit uw vijver te doen verwijderen wat de waterkwaliteit sterk zal verbeteren.
Ontlasting, voerresten en tijdens de koude maanden ingewaaid blad vormen op den duur een laag slib op de bodem van uw vijver.
Deze laag van vuil en slib kan uw vijver negatief beïnvloeden en dient tijdig te worden verwijderd.
Een behoorlijke laag slib op de bodem van uw vijver zal een verhoging vanammoniak-waarde veroorzaken en tevens een oorzaak zijn van troebel en groen water.

Prijs: per dag € 15,00 weekend € 20,00